Jesteśmy prywatną, niezależną i samodzielnie działającą firmą pogrzebową, świadczącą usługi na terenie Kielc i województwa świętokrzyskiego.

Wymagane dokumenty...



By odebrać ciało z miejsca zgonu , potrzebny jest dokument potwierdzający iż osoba zmarła:
 • w przypadku śmierci w szpitalu zgodnie z procedurami wystawiona jest karta zgonu,
 • w przypadku śmierci w domu, najcześciej przez zespół karetki, wystawiana jest karta informacyjna  lekarz rodzinny na podstawie karty informacyjnej powinien wystawić karte zgonu,
 • w przypadku śmierci nagłej, gdzie do określenia przyczyny zgonu policja lub prokuratura powołała lekarza sądowego właściwym dokumentem jest pozwolenie na pochówek z prokuratury - ,
By uzyskać zasiłek pogrzebowy z ZUS-u, KRUS-u lub MSWiA, potrzebne będą:
 • akt zgonu - do odebrania z USC,
 • rachunek z zakładu pogrzebowego,
 • rachunek z cmentarza za wykopanie grobu,
 • dowód osobisty osoby, która zamierza uzyskać zasiłek pogrzebowy,
 • wniosek o wypłatę zasiłku z odpowiedniej instytucji, wniosek otrzymujecie Państwo w naszym biurze,
 • legitymacja ubezpieczeniowa,
 • akty urodzenia lub ślubu - w celu ustalenia stopnia pokrewieństwa (tylko w sytuacji gdy wymagane jest udowodnienie pokrewieństwa)
 • upoważnienie do przekazania środków finansowych z zasiłku na konto firmy pogrzebowej (wyłącznie w przypadku bezgotówkowego rozliczania się z firmą pogrzebową).

Zasiłek pogrzebowy przysługuje na podstawie przepisów art. 77-81 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) oraz art. 10 i 26 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. oświadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. Nr 120, poz. 1252). Więcej informacji na temat zasiłku z ZUS oraz KRUS.

Strona główna   |    Nasze usługi   |    Opieka nad grobami   |    W chwilach żałoby   |    Dokumenty   |    Trumny   |    Urny   |    Kwiaty   |    Nagrobki,Tabliczki   |    Kremacja Kontakt
Copyright © 2018 Zakład Pogrzebowy Jarosz Kielce